Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Gestaltterapeut MNGF Tone E. Byberg

Gestaltterapeut MNGF Tone E. Byberg (org.nr. 916 138 385), ved Tone Elisabeth Evje Byberg, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

 • Klienter
 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter
 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner
 • Fakturering
 • Besvare henvendelser via sosiale medier, mobil, epost og internet

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato
 • Kontaktdetaljer som e-post, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer
 • Andre opplysninger; Sensitive opplysninger oppgitt på registreringsskjema eller i samtale.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter
 • Eksplisitt samtykke
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke
 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger
 • Endre sine personopplysninger
 • Be om sletting av sine personopplysninger
 • Avslutte avtaleforholdet

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid (normalt 5 år). Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Fiken, Go’Mentor, iZettle, Tenura for kunderegister, økonomi og regnskap.
 • VIPPS Bedrift, Go’Mentor, I’zettle, ContaFaktura, Mango Apps ApS for klientregister, betaltingstjenester og/eller fakturering.
 • Jæren Sparebank til kontotransaksjoner
 • Go’Mentor, Google, WordPress for epost og web-hotell.
 • Facebook, Instagram som sosiale medier
 • Journal fra konsultasjoner føres på papir og oppbevares nedlåst i arkiv. Slettes normalt etter 5 år. Kun terapeuten behandler disse opplysninger
 • Mango Apps ApS, nettbasert bookingsystem, journalføring og klientregister i Easypractice
 • Video Communication Services AS, Whereby nettbasert videomøte.

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten bruker informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.
Les mer om cookies på nett; https://wordpress.org/about/privacy/cookies/

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost <gestaltterapisamtale@gmail.com> eller telefon +47 907 97 683