Om terapeuten – Tone E. Byberg

Likeverd, respekt og forståelse for andre menneskers livsforhold er verdier jeg setter høyt og har med meg i møte med deg.

Biografi:

Jeg er 45 år, gift og mor til to unge voksne. På fritiden er jeg engasjert som leder av Norsk gestaltterapeutforening (NGF) Rogaland og synger i kor. Jeg driver en liten privat praksis som klinisk Gestaltterapeut MNGF og har tilleggsstudier ved siden. Å tilegne meg faglig oppdatering er viktig for terapeutrollen, men også på et personlig plan. Jeg deltar derfor regelmessig på kurs, veiledning og tar samfunnsfaglige enkeltemner på universitetet.

Jeg har grunn- og etterutdanning i gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole (NGI) og bachelor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger. Fra tidligere har jeg administrativ bakgrunn fra oljeserviceindustrien og flere års erfaring som frivillig i ulike organisasjoner.

Mellommenneskelig forståelse og prosesser har alltid interessert meg. Gjennom å utforske hvordan relasjoner påvirker- og forholder seg til hverandre har jeg oppdaget flere muligheter som gir rom for endring, personlig vekst og utvikling. Min erfaring både personlig og som terapeut er at ved å sortere, eksperimentere og øke innsikt om seg selv i samspill med omgivelsene kan krevende situasjoner oppleves mer håndterbare.

I løpet av livet har jeg opplevd å bli inspirert av gode rollemodeller, engasjert av mennesker og aktiviteter i mine omgivelser. Jeg har erfart å stå i krevende situasjoner, strevsomme relasjoner, egen langvarig sykdom og som pårørende til personer i krise. Gjennom å erfare og se med nye øyne hvordan omgivelsene påvirker hvordan jeg selv opplever å være meg og hvordan jeg påvirker mine omgivelser, har jeg tilegnet meg innsikt og bevissthet på hvordan jeg tilpasser meg situasjonen i øyeblikket.

Min måte å håndtere inspirasjon og motgang har gitt meg tilgang på verdifulle ressurser i dag. I møte med gestaltterapi har jeg fått anledning til å utforske hva som motiverer og begrenser meg. Jeg har lært hvordan jeg orienterer meg, handler og finner støtte i ulike situasjoner. Slik erfarer jeg at det ved å være sensitivt- og oppmerksomt tilstede i øyeblikket, kan være lettere å gjøre bevisste, hensiktsmessige valg i situasjonen.

Jeg vil gjerne dele min erfaringskompetanse med deg som søker endring i livet eller trenger nye måter å støtte deg selv.

Interesse- og erfaringsområder:

 • Identitet og selvforståelse
 • Personlig utvikling
 • Selvfølelse
 • Selvtillit
 • Par- og familierelasjoner
 • Kommunikasjon
 • Sorg og tap
 • Vanskelige følelser
 • Skyld og skam
 • Grensesetting
 • Stress
 • Angst
 • Mobbing
 • Ensomhet
 • Motivasjon
 • Utfordringer i arbeidslivet/skole
 • Å være pårørende til sykdomsrammede
 • Livskriser
 • Relasjonstraumer
 • Stigma
 • Å leve med langvarig sykdom
 • Eksistensielle utfordringer
 • Balanse mellom arbeid/studier og livs-/helseutfordringer

Medlem av:

 • Norsk gestaltterapeutforening, NGF.
 • Norsk Forening for Psykoterapeuter, NFP.
 • European Association for Gestalt Therapy, EAGT.
 • European Association for Psychotherapy, EAP.
 • Norsk sosiologforening

Utdanning:

 • Bachelor i sosiologi, ved UIS
 • Etterutdanning for gestaltterapeuter, ved NGI
 • Høyskolekandidat i gestaltterapi, ved NGI
 • Mikrososiologi/sosialpsykologi (enkeltemne), ved UIS

Metode:

 • Gestaltterapi
 • Eksistensiell psykoterapi
 • Veiledning
 • Sosiologisk sosialpsykologi

Særlig erfaring med klientgruppe:

 • Unge voksne
 • Voksne

Velkommen til samtale!

Tone E. Byberg | Gestaltterapeut MNGF