Om terapeuten – Tone E. Byberg

Likeverd, respekt og forståelse for andre menneskers livsforhold er verdier jeg setter høyt og har med meg i møte med deg.

Biografi:

Jeg er 43 år, gift og mor til to voksne ungdommer. På fritiden er jeg engasjert som leder av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) Rogaland og synger i kor. Jeg driver privat praksis som klinisk Gestaltterapeut MNGF, og har grunn- og etterutdanning i gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole (NGI). Fra tidligere har jeg lang administrativ bakgrunn i oljeserviceindustrien og flere års erfaring som frivillig i ulike organisasjoner. For tiden studerer jeg sosiologi ved Universitetet i Stavanger.

Mellommenneskelig forståelse og prosesser har alltid interessert meg. Gjennom å utforske hvordan påvirkning skjer i relasjoner har jeg oppdaget flere muligheter som gir rom for endring, personlig vekst og utvikling. Min erfaring både personlig og som terapeut er at ved å sortere, eksperimentere og øke innsikt om seg selv i samspill med omgivelsene kan krevende situasjoner oppleves mer håndterbare.

I løpet av livet har jeg opplevd å bli inspirert av gode rollemodeller, engasjert av mennesker og aktiviteter i mine omgivelser. Jeg har erfart å stå i krevende situasjoner, strevsomme relasjoner, egen langvarig sykdom og som pårørende til personer i krise. Gjennom å erfare og se med nye øyne hvordan omgivelsene påvirker hvordan jeg selv opplever å være meg og hvordan jeg påvirker mine omgivelser, har jeg tilegnet meg innsikt og bevissthet på hvordan jeg tilpasser meg situasjonen i øyeblikket.

Min måte å håndtere inspirasjon og motgang har gitt meg tilgang på verdifulle ressurser i dag. I møte med gestaltterapi har jeg fått anledning til å utforske hva som motiverer og begrenser meg. Jeg har lært hvordan jeg orienterer meg, handler og finner støtte i ulike situasjoner. Slik erfarer jeg at det ved å være sensitivt- og oppmerksomt tilstede i øyeblikket, kan være lettere å gjøre bevisste, hensiktsmessige valg i situasjonen.

Jeg vil gjerne dele min erfaringskompetanse med deg som søker endring i livet eller trenger nye måter å støtte deg selv.

Interesse- og erfaringsområder:

  • Personlig utvikling
  • Selvfølelse
  • Selvtillit
  • Par- og familierelasjoner
  • Kommunikasjon
  • Sorg og tap
  • Vanskelige følelser
  • Skyld og skam
  • Grensesetting
  • Stress
  • Angst
  • Mobbing
  • Ensomhet
  • Motivasjon
  • Utfordringer i arbeidslivet/skole
  • Å være pårørende til sykdomsrammede
  • Livskriser
  • Relasjonstraumer
  • Å leve med langvarig sykdom
  • Eksistensielle utfordringer

Medlem av:

  • Norsk Gestaltterapeut Forening, NGF.
  • Norsk Forening for Psykoterapeuter, NFP.
  • European Association for Getalt Therapy, EAGT.
  • European Association for Psychotherapy, EAP.

Metode:

  • Gestaltterapi
  • Eksistensiell psykoterapi
  • Veiledning

Særlig erfaring med klientgruppe:

  • Unge voksne
  • Voksne

Velkommen til samtale!

Tone E. Byberg | Gestaltterapeut MNGF