Gestaltterapeut MNGF

FB_IMG_1516022908515

Jeg er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole og er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (NGF), som er en fagorganisajon for Gestaltterapeuter i Norge.

Kvalitetssikring – for din trygghet

Medlemskap i NGF er en kvalitetssikring av virksomheten slik at du kan være trygg på din behandling. Som medlem er jeg forpliktet til regelmessig veiledning, faglig oppdatering og å følge foreningens etiske retningslinjer i utøvelsen av mitt virke. Medlemmer av NGF gjenkjennes ved  tittelen «Gestaltterapeut MNGF» og at vi kan bruke foreningens logo.

NGF jobber med profesjonsbygging og fagutvikling av gestaltterapi og gestaltterapi-teori innen klinisk psykoterapi og veiledning. Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. For gestalterapeuter i egen praksis er det etablert klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering. Medlemmene gis et tilbud om ansvarsforsikring.

Som medlem i Norsk gestaltterapeutforening (NGF) er  jeg også medlem i paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapeuter (NFP).