Individuell samtaleterapi/ individualterapi

Samtaleterapi er for personer som søker endring eller støtte i en strevsom situasjon eller ønsker å investere i egen utvikling. Gjennom undersøkende, støttende og veiledende samtaler med en terapeut får du anledning til å utforske, bearbeide og sortere det som oppleves vanskelig eller utfordrende.

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av en helhetlig tilnærming til problemstillingen som bringes inn, hvor vi sammen undersøker hvordan tanker, følelser, adferd eller relasjonelle forhold samspiller og påvirker opplevelsen av situasjonen.

Eksempler på temaer i terapi:

 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Samlivsproblemer
 • Stress og uro
 • Livskriser
 • Vanskelige følelser som sorg, sinne, angst, skam og maktesløshet
 • Behov for støtte i en vanskelig situasjon
 • Vanskelige eller konfliktfylte relasjoner til familie, venner, kolleger eller bekjente
 • Bevissthet på egne handlingsmønstre og ulike valgmuligheter.
 • Å være pårørende til sykdomsrammede
 • Å leve med egen sykdom
 • Støtte til selvmedfølelse
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Personlig utvikling og vekst gjennom å bli kjent med egne ressurser og begrensninger
 • Kommunikasjon og samspill med omgivelsene
 • Nærhet og seksualitet

Gestaltterapi

I gestaltterapi er relasjonen som oppstår mellom klient og terapeut en viktig del av terapiprosessen. Vi tenker at klienten bringer med seg elementer fra sitt samspill med omgivelsene inn i terapirommet. Ved å få ny erfaring gjennom å «spille ut» eller gestalte situasjonen i øyeblikket, kan klienten også oppleve muligheter for endring utenfor terapisituasjonen. Klient og terapeut deltar som likestilte aktører i dialogen. Terapeuten er derfor gjerne både faglig og personlig i møtet.

Ta gjerne kontakt for timebestilling eller mer informasjon.

Velkommen til samtale!

Tone E. Byberg
Gestaltterapeut MNGF | 907 97 683
📩tone@gestaltterapisamtale.com
http://www.gestaltterapisamtale.com