Walk and Talk terapi

walkntalk

Walk and talk terapi er en fin måte å lufte det som kjennes vanskelig i naturomgivelser.

Å vandre i naturen mens vi snakker gir rom for andre muligheter enn det vi har i et tradisjonelt terapirom. Her går du side om side med terapeuten og snakker om det som opptar deg.  Sammen legger vi merke til det som utspiller seg mellom oss mens vi går og hvordan det påvirker deg i situasjonen du er i, ut fra et her-og-nå perspektiv. Vi har anledning til å stoppe opp, utforske det som kommer til utrykk eller som blir holdt tilbake. På denne måten kan du bli kjent med deg selv og egne ressurser/begrensinger på en ny måte.

Undersøkelser av hjerterytme, og andre objektive, fysiologiske og målbare funn viser positive sammenhenger mellom natureksponering og helsetilstand (forskning.no, 2006)

Naturen er på mange måter terapi i seg selv og gir oss gjerne andre impulser; man kan både føle seg friere eller mer begrenset enn ellers. Været, omgivelsene, dagsform er med på å farge møtet.

Jeg vil gjerne være med deg på en luftetur og høre hva du har på hjertet.

Velkommen!

– Tone E. Byberg

 

Samtaleterapi

Kjenner du på stress, sorg, avmakt eller står du fast i vanskelige valg? Ønsker du å bli kjent med egne ressurser/begrensninger og utforske hvordan du møter dine omgivelser?

Alle møter utfordringer i løpet livet, enten selv eller som pårørende. Man kan møte sorg, stress, sinne, engstelse, uro eller skam og streve for å balansere hverdagen.

Gjennom samtaleterapi kan du erfare hvordan du er i møte med ulike situasjoner, og påvirkes av dine omgivelser. Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der man er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par-, gruppeterapi og egenutvikling. Metoden brukes også i undervisning, ledelse, organisasjonsarbeid og i konsulentarbeid.